Nová povinnosť pre eshopy od shopov od 9. januára 2016

27.1.2016 15:54:30

Od 09.01.2016 majú prevádzkovatelia e-shopov povinnosť uverejňovať na svojej stránke informáciu o možnosti alternatívneho online riešenia sporov medzi obchodníkom a zákazníkom prostredníctvom európskej platformy RSO (riešenie sporov online). Táto povinnosť vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 18.06.2013, ktoré sa uplatňuje od 09.01.2016 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobudli účinnosť skôr. Povinnosť informovať spotrebiteľov o existencii možnosti online riešenia sporu je upravená v článku 14 nariadenia, pričom tento článok nadobudol účinnosť práve 09. januára tohto roku.

Novozavedený spôsob riešenia spotrebiteľských sporov má slúžiť tým spotrebiteľom, ktorých od vymáhania svojich práv odrádzali vysoké náklady na súdne konanie. Súčasne má byť alternatívne riešenie sporov (ARS) prospešné aj obchodníkom, ktorí doposiaľ z dôvodu opatrnosti neposkytovali služby do zahraničia, aby sa tak vyhli potenciálnemu nákladnému súdnemu sporu v zahraničí.

Nakoľko európska platforma RSO iba technicky zabezpečí online riešenie sporu, spor bude rozhodovaný prostredníctvom tzv. národných kontaktných miest RSO.

Hoci európska platforma RSO bude plne funkčná od 15. februára, obchodníci majú povinnosť zverejňovať na svojich weboch súvisiace informácie už od 9. januára. Splnenie povinnosti preto nemožno odkladať a eshopy je potrebné zosúladiť s novu legislatívou čo najskôr.

Všetci prevádzkovatelia eshopu majú povinnosť:

  • uviesť na svojich stránkach odkaz na platformu RSO,
  • odkaz musí byť ľahko prístupný, čím sa rozumie, že sa k nemu užívateľ dostane maximálne dvoma klikmi z domovskej stránky,
  • informovať zákazníkov o existencii platformy RSO a možnosti jej využitia,
  • uviesť svoju emailovú adresu.

Nariadenie vyžaduje, aby informácie pre spotrebiteľov o RSO boli uvádzané spoločne, na jednom mieste.

Zdroj: Advokátska kancelária Nechala & Co. s.r.o.eTrend

Novinky pre eshoperov

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info